با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید.

ترك در اثر تنش هاي حرارتي و ديناميكي بر روي سطح جداره كوره های صنعتی بخصوص محل اتصال ورق هاي بدنه كوره به مرور زمان ايجاد مي شود.

اگر به موقع برای شناسايي و رفع آنها اقدام نشود، بهسرعت در سطح بدنه كوره رشد كرده وباعث ايجاد شكاف در بدنه كوره مي شود و باعث بروز صدمات جبران ناپذيری مانند هزينه هاي تعميراتي گزاف و توقف توليد مي گردد .

به همین جهت روشهای پیشرفته ای برای بازرسی ترکها وجود دارد که به شرح آنها می پردازیم.

 

 

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

 

1- روش FLOURESENT MAGNETIC TEST

در كوره هايي كه بدنه فلزي آنها خاصيت مغناطيسي دارد با استفاده از آهن رباي قوي برقي ومواد فلورسنت مغناطيس ،تمام قسمتهاي جوش كه اتصال ورقه هاي كوره مي باشد را تست مي كنيم.

اين روش دقيق ترين روش براي پيدا كردن تركهاي مويي براي سطح بيروني كوره است.

در اين روش نياز به آهن رباي برقي براي ايجاد ميدان مغناطيس، لامپ فلورسنت و فضای تاريك براي تشخيص دقيق ترك مي باشد.

 

2- روش مايعات نافذ

اين روش يكي از قديمي ترين روشهاي تست غيرمخرب است كه در قديم از پودر گچ و نفت جهت تشخيص استفاده می شد.

روش مایعات نافذ حساسيت زيادي نسبت به عيوب سطحي دارد و براي تشخيص عيوب انواع مواد قابل استفاده است.

مراحل انجام بازرسي با مايعات نافذ عبارتند از:

  • تميز كردن سطح نمونه
  • اعمال مايع نافذ
  • (Dwell Time) منتظر بودن به اندازه زمان نفوذ
  • حذف مايع نافذ اضافي
  • اعمال آشكار ساز
  • بررسي سطح براي ثبت نتايج
  • تميزكاري نهايي (در صورت لزوم)

بازرسي با مايعات نافذ

 

3- تست آلتراسونیک (UT)

آزمون هاي فراصوتي كاربرد بسيار گسترده اي در تعيين نقص هاي دروني مواد دارند.

از اين روش مي توان براي تعيين ترك هاي زير سطحي نيز استفاده كرد.

مباني اين آزمون از ايجاد موج هاي صوتي توسط يك ضربان سنج استخراج شده است.

اين امواج نوعي از موج هاي مكانيكي هستند كه مي توانند از همه محيط هاي مادي عبور كنند.

موج هاي صوتي با بسامدهاي بيشتر از گستره شنوايي را امواج فراصوتي مي نامند.

كه محدوده بسامدي امواج بكار رفته در تست هاي غيرمخرب مواد است.

در حالت كلي هر چه محيط مادي فشرده تر باشد، سرعت حركت موج صوتي در آن بيشتر است.

بنابراين سرعت حركت امواج صوتي در جامدات بيشتر از سيالات مي باشد.

روش هاي فراصوتي نه تنها محل دقيق نقص هاي داخلي را تعيين می کنند، بلكه در بسياري موارد، امكان تشخيص نوع نقص نيز وجود دارد.

به اين صورت كه نقصهاي سطحي و زيرسطحي را در مواد فلزی  می توان با بازتاب امواج فراصوت تعیین کرد.

همپچنين تست هاي دقيق ضخامت را مي توان با دستگاههاي آلتراسونیک انجام داد.

امروزه اين دستگاهها جمع و جور و سبك هستند و از باتری استفاده می کنند.

ضخامت سنج آلتراسونیک تایم مدل TT100

روش هاي جلوگيري از رشد ترك و محو كردن آن

روش سوراخكاري

درموارد اضطراری كه ترك سطح تشخيص داده شد و با کمبود زمان توقف كوره مواجه هستیم، اقدام به سوراخ كاري در دو طرف مسیر رشد ترك مي نماييم. سوراخ ايجاد شده باعث مي شود كه تمركز تنش در دو طرف لبه ترك به سوراخ منتقل شده و از بين برود. سپس وقتی كوره در اختيار واحد تعميرات قرار گرفت اقدام به تعمير و محو كردن ترك از سطح بدنه می نمایند.

 

روش محو ترك و جوشكاري ترميمي

درصورتي كه به دو سطح ورقهاي كوره دسترسي داشته باشيم، براساس استانداردهاي جوشكاري و باتوجه به ضخامت ورق بصورت ايكس اقدام به جوشكاري در دوطرف مي نمائيم. لازم به ذكر است كه ابتدا ترك و اطراف ترك را به شکل گوج و سنگزني محو كرده و دو سمت را بصورت V خالي مي کنیم. سپس از دوطرف شروع به جوشكاري كرده وجوش را پر مي کنیم.

 

روش متال لاک Metal Lock

در مواردي كه نتوان اقدام به جوشكاري كرد، از روش متال لاك استفاده مي شود. روش متال لاك برای زمانی است که جوشكاري غير ممكن باشد يا باعث رشد ترك گردد.

دوخت فلزات با متال لاك كه در بعضي از نقاط جهان به اين نام شناخته مي شود، روشهاي تعمير ترك در فلزات بدون جوشكاري را توصيف مي كند.

روش متال لاک Metal Lock

به طور کلی با استفاده از تستهاي غير مخرب و بازرسي هاي مستمر در محل اتصال ورقه ها مي توان تركهایی كه خيلي كوچك هستند را بموقع شناسايي کرد. و نسبت به جلوگيري از رشد تركها در بدنه كوره اقدام كرد.

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا