سه روش بازرسی فنی جوش: نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری

سه روش بازرسی فنی جوش: نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری

سه روش بازرسی فنی جوش: نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری

سه روش بازرسی فنی جوش: نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری

برای بازرسی فنی جوش و اطمینان از مرغوبیت آن و نیز مطابقت آن با نیازمندی های طراحی شده ، باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع سه مرحله بازرسی در نظر گرفته می شود که عبارتند از :

الف) بازرسی قبل از جوشکاری: این بازرسی به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری و رفع عوامل اصلی عیوب جوش ، به کار می رود .

این بازرسی شامل اقدامات زیر می باشد:

 • اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار
 • مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی
 • انتخاب استانداردهای اجرایی
 • انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری
 • انتخاب مصالح
 • بازرسی مصالح
 • انتخاب مواد مصرفی (بخصوص نوع الکترود )
 • بازرسی مواد مصرفی
 • طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری
 •  بررسی تجهیزات جوشکاری
 •  آزمون جوشکاری و اپراتورها

ب) بازرسی حین جوشکاری: به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ، و اطمینان از بکار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری می باشد .

بازرسی حین جوشکاری می تواند شامل موارد زیر باشد :

 • بازرسی قطعات متصل شده و درزهای آماده جوشکاری
 • بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی
 • بازرسی سطوح برشکاری شده با شعله یا شیار زده شده ، و آماده سازی اتصال
 • بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری، استفاده از قیدها و گیره ها وسایر تمهیدات به منظور کنترل پیچیدگی ناشی از جوشکاری.
 • بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب و مورد نیاز طرح .
 • بررسی وضعیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری از نظر داشتن مهارت و قبولی در آزمون مربوطه.
 • بررسی استفاده صحیح از فرآیند جوشکاری (برای مثال استفاده از روش قطب معکوس در الکترودهای کم ئیدروژن ).
 • بازرسی پیش گرم کردن و حفظ درجه حرارت بین پاسی در صورت لزوم.
 • بررسی شدت جریان و ولتاژ و انطباق با دستور العمل جوشکاری .

ج) بازرسی بعد از جوشکاری: به منظور درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و کنترل کیفیت جوش، از تست های غیر مخرب استفاده می شود که عبارتند از:

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares