با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

 

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید.

ترك در اثر تنش هاي حرارتي و ديناميكي بر روي سطح جداره كوره های صنعتی بخصوص محل اتصال ورق هاي بدنه كوره به مرور زمان ايجاد مي شود.

اگر به موقع برای شناسايي و رفع آنها اقدام نشود، بهسرعت در سطح بدنه كوره رشد كرده وباعث ايجاد شكاف در بدنه كوره مي شود و باعث بروز صدمات جبران ناپذيری مانند هزينه هاي تعميراتي گزاف و توقف توليد مي گردد .

به همین جهت روشهای پیشرفته ای برای بازرسی ترکها وجود دارد که به شرح آنها می پردازیم.

 

 

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

 

1- روش FLOURESENT MAGNETIC TEST

در كوره هايي كه بدنه فلزي آنها خاصيت مغناطيسي دارد با استفاده از آهن رباي قوي برقي ومواد فلورسنت مغناطيس ،تمام قسمتهاي جوش كه اتصال ورقه هاي كوره مي باشد را تست مي كنيم.

اين روش دقيق ترين روش براي پيدا كردن تركهاي مويي براي سطح بيروني كوره است.

در اين روش نياز به آهن رباي برقي براي ايجاد ميدان مغناطيس، لامپ فلورسنت و فضای تاريك براي تشخيص دقيق ترك مي باشد.

 

2- روش مايعات نافذ

اين روش يكي از قديمي ترين روشهاي تست غيرمخرب است كه در قديم از پودر گچ و نفت جهت تشخيص استفاده می شد.

روش مایعات نافذ حساسيت زيادي نسبت به عيوب سطحي دارد و براي تشخيص عيوب انواع مواد قابل استفاده است.

مراحل انجام بازرسي با مايعات نافذ عبارتند از:

 • تميز كردن سطح نمونه
 • اعمال مايع نافذ
 • (Dwell Time) منتظر بودن به اندازه زمان نفوذ
 • حذف مايع نافذ اضافي
 • اعمال آشكار ساز
 • بررسي سطح براي ثبت نتايج
 • تميزكاري نهايي (در صورت لزوم)

بازرسي با مايعات نافذ

 

3- تست آلتراسونیک (UT)

آزمون هاي فراصوتي كاربرد بسيار گسترده اي در تعيين نقص هاي دروني مواد دارند.

از اين روش مي توان براي تعيين ترك هاي زير سطحي نيز استفاده كرد.

مباني اين آزمون از ايجاد موج هاي صوتي توسط يك ضربان سنج استخراج شده است.

اين امواج نوعي از موج هاي مكانيكي هستند كه مي توانند از همه محيط هاي مادي عبور كنند.

موج هاي صوتي با بسامدهاي بيشتر از گستره شنوايي را امواج فراصوتي مي نامند.

كه محدوده بسامدي امواج بكار رفته در تست هاي غيرمخرب مواد است.

در حالت كلي هر چه محيط مادي فشرده تر باشد، سرعت حركت موج صوتي در آن بيشتر است.

بنابراين سرعت حركت امواج صوتي در جامدات بيشتر از سيالات مي باشد.

روش هاي فراصوتي نه تنها محل دقيق نقص هاي داخلي را تعيين می کنند، بلكه در بسياري موارد، امكان تشخيص نوع نقص نيز وجود دارد.

به اين صورت كه نقصهاي سطحي و زيرسطحي را در مواد فلزی  می توان با بازتاب امواج فراصوت تعیین کرد.

همپچنين تست هاي دقيق ضخامت را مي توان با دستگاههاي آلتراسونیک انجام داد.

امروزه اين دستگاهها جمع و جور و سبك هستند و از باتری استفاده می کنند.

ضخامت سنج آلتراسونیک تایم مدل TT100

روش هاي جلوگيري از رشد ترك و محو كردن آن

روش سوراخكاري

درموارد اضطراری كه ترك سطح تشخيص داده شد و با کمبود زمان توقف كوره مواجه هستیم، اقدام به سوراخ كاري در دو طرف مسیر رشد ترك مي نماييم. سوراخ ايجاد شده باعث مي شود كه تمركز تنش در دو طرف لبه ترك به سوراخ منتقل شده و از بين برود. سپس وقتی كوره در اختيار واحد تعميرات قرار گرفت اقدام به تعمير و محو كردن ترك از سطح بدنه می نمایند.

 

روش محو ترك و جوشكاري ترميمي

درصورتي كه به دو سطح ورقهاي كوره دسترسي داشته باشيم، براساس استانداردهاي جوشكاري و باتوجه به ضخامت ورق بصورت ايكس اقدام به جوشكاري در دوطرف مي نمائيم. لازم به ذكر است كه ابتدا ترك و اطراف ترك را به شکل گوج و سنگزني محو كرده و دو سمت را بصورت V خالي مي کنیم. سپس از دوطرف شروع به جوشكاري كرده وجوش را پر مي کنیم.

 

روش متال لاک Metal Lock

در مواردي كه نتوان اقدام به جوشكاري كرد، از روش متال لاك استفاده مي شود. روش متال لاك برای زمانی است که جوشكاري غير ممكن باشد يا باعث رشد ترك گردد.

دوخت فلزات با متال لاك كه در بعضي از نقاط جهان به اين نام شناخته مي شود، روشهاي تعمير ترك در فلزات بدون جوشكاري را توصيف مي كند.

روش متال لاک Metal Lock

به طور کلی با استفاده از تستهاي غير مخرب و بازرسي هاي مستمر در محل اتصال ورقه ها مي توان تركهایی كه خيلي كوچك هستند را بموقع شناسايي کرد. و نسبت به جلوگيري از رشد تركها در بدنه كوره اقدام كرد.

با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

 

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

 

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

تست غیر مخرب با استفاده از ذرات مغناطیسی یکی از مهم ترین روش های صنعتی است.

این نوع تست برای مشخص نمودن انواع مختلف عیب های زیر سطحی (زیر پوستی) مواد و قطعات از قبیل ترک ها، بریدگی ها و مک ها مورد استفاده قرار می گیرد.این روش تقریبا برای هر نوع ماده که خاصیت فرومغناطیس شدن را دارد و در هر نوع ابعادی با شکل پیچیده یا ساده قابل استفاده است.بازرسی با ذرات مغناطیسی روش حساسی برای ردیابی عیوب سطحی و برخی نقایص زیر سطحی قطعات فرومغناطیسی است.

زمانی که یک قطعه فرومغناطیس، مغناطیس می شود ناپیوستگی های مغناطیسی باعث به وجود آمدن یک میدان نشتی قوی می شود.

این میدان مغناطیسی در روی سطح قطعه نیز وجود دارد و با ذرات مغناطیسی قابل رویت می باشد.

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

1- آماده سازی و تمیز کاری سطح مورد تست

2- مغناطیس کردن قطعه

3- اعمال ذرات مغناطیسی به روی سطح قطعه

4- مشاهده و بازرسی قطعه

5- مغناطیس زدایی قطعه

6- تمیز کردن قطعه

 

1- آماده سازی و تمیز کاری سطح قطعه

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

تمام آلودگی ها از قبیل روغن، رنگ، لاک الکل، گریس، گرد و غبار، رسوب، نمک، خوردگی و … باید از روی سطح مورد نظر پاک شود تا تست مؤثری انجام گیرد.بدین منظور می توان برای تمیز کاری قطعات مورد تست از مواد پایه صابوني، و همچنین تمیز کننده های مخصوص استفاده نمود.

 

2- مغناطیس کردن قطعه

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

مغناطیس کردن یک قطعه را می توان با دو روش انجام داد:

جریانی که از داخل هر رسانای مستقیم می گذرد، موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی دایروی دور جسم رسانا می شود.

هنگامی که رسانا یک ماده فرومغناطیس است، جریان یک میدان مغناطیسی در داخل جسم رسانا و فضای اطراف آن القا می شود.

هنگامی که جریان از میان یک سیم پیچی که یک یا چند دور، دور قطعه مورد آزمایش پیچیده شده است عبور می کند، یک میدان مغناطیسی طولی در داخل قطعه تولید می کند.بازدهی خوب عیب یابی، به جهت عیب نسبت به میدان مغناطیسی القائی بستگی خواهد داشت و هنگامی که عیب، عمود بر میدان است، این بازدهی بیشتر آشکار می شود.

 

3-اعمال ذرات مغناطیسی به روی سطح قطعه

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

ذرات مغناطیسی با توجه به روش بکارگیری به دو گروه خشک و مرطوب دسته بندی می شوند.

ذرات خشک توسط یک اسپری (حاوی هوا) به روی قطعه مورد نظر پاشیده می شود.

در این شرایط باید دقت شود که ذرات ، تحت فشار مستقیم به روی سطح قطعه پاشیده نشوند. زیرا در این صورت، ذرات جذب نواحی معیوب قطعه خواهند شد.

ذرات خشک به منظور وضوح بهتر در رنگ های متعدد از جمله زرد، قرمز و سیاه در دسترس است.

ذرات مرطوب تحرک و روانی بهتری دارند و آسان تر از ذرات خشک به کار برده می شوند.

در این روش تمیز نبودن سطح قطعه مشکل کمتری را نسبت به روش خشک ایجاد می کند. زیرا سیال عامل، خود از مشتقات نفتی است.

 

4- مشاهده و بازرسی قطعه

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

پس از اعمال ذرات مغناطیسی به روی سطح قطعه، باید بازرسی چشمی انجام شود.

عامل عمده در مشاهده و بازرسی وضعیت قرارگیری ناپیوستگی ها نسبت به میدان مغناطیسی القائی است که عیب مورد بررسی عمود بر میدان مغناطیسی است.

 

5- مغناطيس زدایی قطعه

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

معمولا بعد از بازرسی قطعه با ذرات مغناطیسی، مغناطيس زدایی آن الزامی است.

این عمل به چند دلیل باید انجام شود.

مقدار خاصیت مغناطیسی که بعد از بازرسی با ذرات مغناطیسی در قطعه باقی می ماند بستگی به ویژگی های فیزیکی ماده مورد آزمایش دارد.

مغناطیس زدایی قطعات به چند دلیل انجام می شود که عبارت است از:

 • قطعه ممکن است در محلی استفاده شود که میدان مغناطیسی باقی مانده موجب اختلال در دقت وسایل حساس به میدان مغناطیسی شود.
 • ذرات ساینده ممکن است توسط قطعات مغناطیس شده مانند سطح یاتاقان ها و چرخدنده ها جذب شوند و موجب تشدید آسیب های ناشی از ساییدگی سطحی شود.
 • 3-ذرات می توانند به سطوح قطعه مغناطیسی چسبیده و در عملیات بعدی مانند رنگ زنی و پوشش کاری اختلال ایجاد کنند.
 • اگر قطعه مغناطیس شده ماشین کاری شود، براده ها به سطح ماشین کاری شده چسبیده، و به ابزار آسیب خواهند رساند و ابعاد قطعه به راحتی قابل کنترل نخواهد بود.
 • اگر نیاز باشد قطعه در مرحله بعد با قوس الکتریکی جوشکاری شود میدان الکتریکی باقیمانده، قوس الکتریکی را از نقطه کاری خود منحرف می سازد.

 

6- تمیز کردن قطعه

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

پس از آن که قطعه کاملا مغناطیس زدایی شد باید تمیز شود.

روش تمیز کردن قطعه بسته به نوع استفاده و کاربرد قطعه یا مجموعه مورد تست دارد.

در کل، روش بازرسی قطعات به شیوه ذرات مغناطیسی همانند سایر روش های تست و بازرسی غیر مخرب دارای مزایا و معایبی است که عبارتند از:

ساده، دقیق و قابل اعتماد بودن این روش و همچنین راحتی در رویت و تحلیل نشانه ها، کم هزینه بودن و اپراتوری آسان آن

در این روش فقط عیوب سطحی و زیر سطحی قابل تست خواهد بود.

بعد از تست، قطعات باید از مغناطیس خارج شوند که این عمل خود هزینه بر خواهد بود.

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا

استفاده پدیده جریان گردابی در تست غیر مخرب فلزات

استفاده پدیده جریان گردابی در تست غیر مخرب فلزات

يكى از مباحث مهم وكليدى در صنعت متالوژى بررسى صحيح و علمى كيفيت محصولات فلزى توليده شدهدر اين صنعت مى باشد.عدم دقت در تأييد و يا رد محصولات توليد شده مى تواند ضررهاى جبران ناپذيرى بر پيكره واحدهاى توليدى فعال در صنعت متالوژى و فلزات وارد نمايد .به همين دليل تمامى واحدهاى توليدى فعال در اين صنايع به دنبال داشتن يك واحد كنترل كيفى قوى و مجهز مى باشند تا بتوانند با روشى صحيح و اصولى به بررسى كيفيت محصولات توليدى خود بپردازند.يكى از روش هاى قدرتمندى كه در چند سال اخير در صنايع فلزى براي تست و بررسى كيفيت محصولات فلزى به كار رفته است و روز به روز نيز در حال گسترش و پيشرفت مي باشد روش تست جريان گردابى (Eddy current) است كه در ادامه اين مقاله سعى داريم به بررسى آن بپردازيم.در اين روش محصولاتى نظير لوله، شمش و كابل را از درون يك كويل عبور مى دهند.در عمل به اين دسته از كويل ها پراب نيز مى گويند.در يك كويل دو نوع سيم پيچ وجود دارد که عبارتند از:سيم پيچ تحریک (Excitation coil)سيم پيچ گيرنده  (Receiver coil)سيم پيچ گيرنده خود به دو سيم پيچ جداگانه تقسيم مى گردد كه در ادامه مقاله به آنها اشاره مى نماييم.Differential receiver -1Absolute receiver -2نقش سيم پيچ تحريك به وجود آوردن يك ميدان مغناطيسى متغير با زمان در اطراف محصول در حال عبور از درون پراب است.همان گونه كه مى دانيد عبور يك هادى از درون ميدان مغناطيسى متغير با زمان، باعث ايجاد يك جريان مغناطيسى متغير با زمان (جريان گردابى يا فوكو) در درون هادى مى شود.به دنبال آن، اين جريان مغناطيسى متغير با زمان خود داراى يك ميدان مغناطيسى متغيير با زمان مى گردد كه وظيفه سيم پيچ گيرنده دريافت اين ميدان مغناطيسى به وجود آمده در درون هادى و ارسال آن براى واحد پردازشگر متصل به كويل (پراب) است.Principle-eddy-currentحال اين سؤال مطرح مى گردد كه واحد پردازشگر متصل به سيم پيچ گيرنده چگونه مى تواند از طريق ميدان مغناطيسىحاصل از جريان گردابى به وجود آمده در اطراف هادى وضعيت كيفى هادى را تشخيص دهد؟در پاسخ بايد گفت در صورت وجود خش و يا ترك هاى موضعى برروى هادی (محصول درحال عبور از درون پراب) اين ترك ها و خش هاى موضعى باعث ايجاد انحراف در ميدان مغناطيسى اطراف هادى مى گردد و واحد پردازشگر اين انحراف از حالت ايده آل را تشخيص مى دهد.واحد پردازشگر هر انحراف، مشخصه شار مغناطيسى هادى را به عنوان يك ضايعه (Defect) تلقي مي كند.نكته قابل ذكر در مورد اين روش تست غير مخرب، دقت و سرعت عمل بالاى آن است.بدين معنا كه با دقت عمل بسيار بالايى مى توانيم بدون آنكه صدمه اى به شكل ظاهرى محصولات وارد شود، به تست و بررسى كيفيت محصولات توليدى بپردازيم.به گونه اي كه هم زمان با توليد محصول، عمليات تست و بررسى كيفيت آن امكان پذير است.با استفاده از اين روش علاوه بر دقت عمل بسيار بالا،در زمان هم صرفه جويى قابل ملاحظه اى صورت مى پذيرد.در حال حاضر پراب هايى در صنعت وجود دارند كه به صورت تركيبى عمل مى کنندو هر دو نوع عيب طولى و عرضى را تشخيص مى دهند.سيستم تست جريان گردابى به همراه تكنولوژى ديجيتال، يك محيط تست دقيق و چند كاناله عيوب را براى خطوط توليد لوله، سيم و مفتول ايجاد مى كند. جنس لوله ها مى تواند از فولاد فرو مغناطيس يا فلزات غير فرو مغناطيس باشد.در حال حاضر تمامى شركت هاى شناخته شده اي كه در زمينه توليد لوله هاى مسى فعاليت دارند از روش تست جريان گردابى  (Eddy current) براى تست و بررسى كيفيت لوله هاى مسى توليدى خود استفاده مى نمايند.منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا

آموزش تست آلتراسونیک با استفاده از پراب عمودی

 

آموزش تست آلتراسونیک با استفاده از پراب عمودی

 

آموزش تست غیر مخرب به شیوه آلتراسونیک با استفاده از پراب عمودی

تست آلتراسونیک

در صنايع هوافضا، اتصالات ورقهاي كامپوزيتي و آلومينيومي كاربرد زيادي دارند.

معمولاً اين اتصالات در اثر عوامل مختلف دچار نقص مي شوند و با توجه به حساسيت اين قطعات، عيب يابي آن ها بسيار مهم مي باشد.

یکی از معمول ترين روشهای مورد استفاده در تست آلتراسونيک عيب يابي با پروب عمودي است.

در این تست آلتراسونیک تمام يا بخشي از پالس به وسيله نقص درون ماده بازتابيده مي شود و توسط پرابي كه هم فرستنده و هم گيرنده است، دريافت مي شود.

فاصله زماني بين فرستادن پالس و دريافت پالس براي تعيين فاصله نقص از پراب به كار مي رود.

 

 

اين روش برتريهاي ويژه اي نسبت به ديگر روش ها دارد كه عبارتند از:

 • نمونه مي تواند هر شكلي داشته باشد.
 • تنها دسترسي به يك طرف قطعه تست نياز است.
 • تنها يك نقطه جفت كننده وجود دارد. بنابراين خطا به حداقل مي رسد.
 • فاصله نقص ها را از پراب مي توان اندازه گيري كرد.

در اینجا به یک آزمایش می پردازیم که چگونگی انجام تست آلتراسونیک بر روی یک قطعه نمونه را بررسی می کند.

ابتدا نمونه تست توضيح داده مي شود.

براي تهيه نمونه، ورق آلومينيومي با ضخامت 2 ميليمتر و لايه كامپوزيتي به ضخامت 1/65 میلیمتر تهيه مي شود.

سپس اين دو لايه با چسب به هم متصل مي شود.

به هنگام اتصال لايه ها، به منظور ايجاد نقص، در ناحيه اي به مساحت 0/25 × 0/25 ميليمتر در وسط نمونه، تفلون قرار داده مي شود.

در واقع تفلون مانع از چسبيدن لايه آلومينيوم و لايه كامپوزيت مي گردد.

در شكل زیر نمونه مشاهده مي شود.

                 

ناحيه اي كه در وسط نمونه مشخص است عدم اتصال را نشان مي دهد.

 

نحوه انجام آزمايش

به طور كلي دستگاه تست آلتراسونيک از سه قسمت اصلي تشكيل مي شود:

يك آشكارساز الكترونيكي كه شامل قسمت توليد كننده پالس نيز مي باشد.

عیب یاب آلتراسونیک تایم مدل TIME TUD310

يك پراب داراي كريستال پيزوالكتريك

نمونه روي سطح صافي قرار داده مي شود. ابتدا سطح نمونه با مايع خيس مي شود.

اين همان مايعي است كه براي جلوگيري از اتلاف انرژي در انتقال موج از پراب به نمونه استفاده می شود.

سپس پراب روي نمونه قرار داده مي شود.

با تنظيم دامنه و فركانس روي دستگاه پالسر/رسيور، موج مورد نظر ايجاد مي شود. در شكل زیر نحوه گرفتن پراب مشخص است.

پس از ثابت كردن پراب و كنترل فشار دست، سيگنال خروجي ثابت مي شود.

همين روند، براي قسمت سالم نيز تكرار مي شود و مجدداً سيگنال خروجي نشان داده می شود.

براي تست قسمت معيوب، از محل مشخص شده استفاده مي شود و از باقي نواحي به عنوان تست قسمت سالم استفاده مي شود.

 

 

نتایج آزمایش

سيگنال هاي خروجي با توجه به تنظيمات دستگاه به دو شكل اصلاح شده و معمولي دريافت شده است.

در ادامه، ابتدا شكل اصلاح شده سيگنال هاي خروجي به دست آمده از تست آلتراسونیک مقايسه مي شود و سپس شكل معمولي اين سيگنال ها بررسي و با نتايج شبيه سازي مقايسه مي شود.

براي بررسي صحت نظريه افزايش قله سيگنال خروجي به دليل وجود عيب، از سيگنال هاي اصلاح شده استفاده شده است.

سيگنال هاي اصلاح شده در مواردي كه صرفاً مقايسه قدرت انتشار موج مد نظر باشد استفاده مي شود.

 

شكل زیر سيگنال اصلاح شده دريافتي براي قسمت سالم را نشان مي دهد.

هر كدام از قله هاي نشان داده شده در اين شكل، سيگنال هاي رفت و برگشت را نشان مي دهد. همان طور كه در اين شكل مشخص است، با گذشت زمان، قدرت (دامنه) سيگنال ها كاهش مي يابد تا به صفر مي رسد، كه به دليل وجود ميرايي در قطعه مي باشد.

حدود پنج رفت و برگشت براي موج ارسالي رخ داده تا موج از بين رفته است.

در شكل زیر همين نوع سيگنال خروجي براي قسمت معيوب آورده شده است.

 

همان طور كه می بینید قدرت (دامنه) سيگنال هاي رفت و برگشت شده در اين حالت نسبت به قدرت سيگنال دريافتي از قطعه سالم افزايش يافته است.

اين افزايش قله كه در نتايج شبيه سازي نيز كاملاً مشخص بود، به دليل وجود عيب مي باشد.

تعداد سيگنال هاي رفت و برگشت شده كه در شكل بالا مشخص است، بيشتر از تعداد سيگنال هاي رفت و برگشت شده براي قطعه سالم است

(حدود هشت رفت و برگشت) كه به دليل عدم نفوذ موج به لايه هاي پايين تر در اين حالت مي باشد.

در واقع، كل سيگنال ارسالي از سطح عدم اتصال بازگشت شده و ميرايي كمتري در اين سطح رخ مي دهد.

روش هاي تست آلتراسونیک کاربرد بسيار گسترده اي در تعيين نقص هاي دروني مواد به روش غير مخرب دارند که از آنها مي توان براي تعيين ترک هاي زير سطحي نيز استفاده کرد.

تست آلتراسونیک، افزون بر بازرسي فنی قطعات تكميل شده ،براي بازرسي کنترل کيفيت مراحل مختلف توليد قطعات نيز به کار مي روند.

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا

دیتالاگر چیست و چه کاربردهایی در مانیتورینگ صنعتی دارد

 

دیتالاگر چیست و چه کاربردهایی در مانیتورینگ صنعتی دارددیتالاگر چیست و چه کاربردهایی در مانیتورینگ صنعتی دارد

جمع آوری و ذخیره داده، یک کاربرد معمول اندازه گیری است. در شکل بسیار ابتدایی آن، جمع آوری داده شامل اندازه گیری و ذخیره مقادیر فیزیکی یا الکتریکی در یک دوره زمانی می باشد.

این داده ها می توانند دما، کشش، جابجایی، جریان، فشار، ولتاژ، مقاومت، توان و بسیاری پارامترهای دیگر باشند.

دیتالاگرها شامل بازه بسیار وسیعی از محصولات می باشند؛ از یک دستگاه ساده اندازه گیری گرفته تا دستگاه های پیچیده تری که تحلیل های گوناگونی را بر روی داده ها انجام می دهند.

در زیر نمونه هایی از دیتالاگرهای پیشرفته صنعتی را مشاهده می کنید:

دیتالاگر دما و رطوبت بنتک مدل GM1365 ساخت کمپانی BENETECH چیندیتالاگر دما و رطوبت بنتک مدل GM1365

لوکس متر/ نورسنج دیتالاگر مدل YK-2005LX کمپانی Lutron

لوکس متر دیتالاگر Lutron YK-2005LX

نیرو سنج دیتالاگر لوترون مدل FG-6005SD

نیرو سنج دیتالاگر لوترون مدل FG-6005SD

 
 دیتالاگر فشار ، دما و رطوبت تس مدل TES-1161 ساخت کمپانی TES تایوان

دیتالاگر فشار ، دما و رطوبت تس مدل TES-1161

جمع آوری و ذخیره داده ها نیاز بسیاری از پروژه ها را بر طرف می کند، اما بعضی از پروژه ها نیاز به تحلیل آنلاین، تحلیل آفلاین، نمایش، گزارش گیری و اشتراک گذاری داده ها دارند.

حتی بعضی از پروژه ها نیازمند به جمع آوری و ذخیره داده های متفاوتی مانند صدا و تصویر هستند.

مراحل مختلف عملکرد دیتالاگر به شرح زیر است:

 

برداشت داده

این مرحله شامل سنسورها و سخت افزار دیتالاگر می باشد که برای تبدیل پدیده های فیزیکی به سیگنال های دیجیتال از آن استفاده می شود.

 

تحلیل آنلاین

این مرحله شامل کلیه تحلیل هایی است که کاربر می خواهد پیش از ذخیره داده ها انجام دهد. یک مثال ملموس از این نوع تحلیل، تبدیل ولتاژ اندازه گیری شده به واحدهای علمی مانند درجه سانتیگراد می باشد.

کاربر می تواند این محاسبات پیچیده و فشرده سازی داده ها را پیش از ذخیره آنها انجام دهد.

کنترل قسمتی از سیستم (مانند قطع پمپ و…. ) بر اساس اندازه گیری های فعلی، قسمتی از تحلیل آنلاین است.

تمامی نرم افزارهای دیتالاگر باید تبدیل داده های باینری به ولتاژ و تبدیل ولتاژ به واحد های عملی را انجام دهند.

 

ذخیره سازی

این مرحله شامل ذخیره داده های تحلیل شده در فرمت خاص فایل های مورد نظر می باشد.

 

تحلیل آفلاین

این مرحله شامل تحلیل هایی می باشد که بر روی داده های ذخیره شده انجام می شود.

یک مثال ساده از تحلیل آفلاین، جستجوی یک داده خاص در داده های پیشین یا داده های فشره شده می باشد.

 

نمایش، اشتراک گذاری و گزارش گیری

این مرحله شامل ایجاد گزارش هایی می باشد که کاربر نیاز دارد تا داده های خود را نمایش دهد.

هر چند می توان مستقیماً تحلیل های آنلاین را نمایش داد.

این قابلیت کاربر را قادر می سازد تا داده های خود را همزمان با جمع آوری و تحلیل آنها، نظارت کرده و آنها را نشان دهد.

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا