صفحه اصلی - شرکت برازنده تجارت هونام قشم - وارد کننده تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسي ذرات مغناطیسی MT

دسته: تجهیزات بازرسي ذرات مغناطیسی MT

بازرسي ذرات مغناطیسی MT

در روش ذرات مغناطیسی اساس و پایه تست استفاده از خاصیت مغناطیسی موقتی است.

این خاصیت در محل هر گونه عیب یا ناپیوستگی حاصل می شود.

در قوانین فیزیک هرگونه نا پیوستگی در مسیر عبور خطوط مغناطیس خود به صورت مغناطیس موقت در می آید.

دقیقاً از همین خاصیت استفاده کرده و کلیه قطعاتی که قابلیت تست به این روش را دارند به صورت موقت مغناطیس می کنند.

پس از عبور موقت مغناطیس از قطعه به روش های مختلف، می توان جهت مشاهده نقاط معیوب از ذرات مغناطیس شونده که معمولاً از جنس اکسید آهن ، می باشند استفاده کرد.

با اعمال این گونه پودرها برروی منطقه مورد تست، ذرات پودر دقیقاً روی محل های معیوب که خودبه صورت مغناطیس در آمده بودند تجمع می کنند.

تجمع این گونه پودرها محل دقیق عیب را معرفی می نماید.

مزایای روش ذرات مغناطیسی:

  • استفاده سریع
  • مکمل تست PT
  • کشف عیوب داخلی تا عمق مشخصی از سطح
  • دقت بالاتر از روش های PT و VT