صفحه اصلی - شرکت برازنده تجارت هونام قشم - وارد کننده تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسي بتن

دسته: تجهیزات بازرسي بتن

تجهیزات بازرسي بتن

در روش بازرسی بتن به روش اولتراسونیک اساس تست بر اساس عبور امواج اولتراسونیک با سرعت صوت مشخص در بتن است.

تفاوت روش اجرای تست اولتراسونیک جهت بتن با سایز قطعات فلزی در انتخاب پراب و یا فرستنده امواج صوتی به قطعه است.

در قطعات بتنی فرکانس مورد مصرف جهت تست معمولاً در حد چند کیلو هرتز بوده در حالی که فرکانس مورد مصرف جهت قطعات فلزی در حد مگاهرتز است.

روش تست اولتراسونیک بتن به این صورت اجرا می گردد:

از آنجا که سرعت صوت در بتن مقدار ثابتی است، اگر در مسیر عبور صوت از ضخامت بتن عیب در مسیر عبور قرار گیرد سرعت صوت در ماده موجود در مسیر عبور صوت متفاوت بوده و منجر به اعلام تغییر سرعت صوت به دستگاه می گردد که این تغییر سرعت صوت قابلیت تحلیل و بررسی را خواهد داشت.