صفحه اصلی - شرکت برازنده تجارت هونام قشم - وارد کننده تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسي فیزیکی

دسته: تجهیزات بازرسي فیزیکی

تجهیزات بازرسي فیزیکی

تجهیزات بازرسي فیزیکی شامل انواع لرزش سنج – نیرو سنج – گشتاور سنج – دور سنج – سختی سنج فلز – سختی سنج لاستیک و پلاستیک – سختی سنج رومیزی – متر لیزری و دیگر تجهیزاتی که برای تست و بازرسی پارامتر های محیطی و فیزیکی استفاده می شود.