نصب سه سنسور گاز هم زمان
امکان نصب و انداره گیری سنسور های گازی O2, CO, CO2, NO, NOX
سنجش میزان درفت Draght
سنجش میزان هوای اضافی excess air
سنجش میزان راندمان یا effectivity
امکان انتخاب پراب دودکش با ابعاد مختلف تا 30 سانت و دما تا 500 درجه سانتی گراد
امکان اندازه گیری دما تا 1200 درجه سانتی گراد
درای بلوتوث و اپلیکیشن تلفن همراه
امکان اتصال به نرم افزار Testo easyEmission