مشخصات کلی:

وجود ریزترین نشتی در لوله های گاز و واشر های فرسوده ممکن است حوادث خطرناکی را به بار آورد. اما این مشکل با استفاده از نشت یاب گاز تستو 316-1 حل شده است. به گونه ای که می توان موقعیت دقیق نشتی را با آن مشخص کرد. این دستگاه دارای حساسیت قابل تنظیم جهت تشخیص و دتکت کردن گاز می باشد. عملکرد آلارم صوتی و دیداری این دستگاه به این صورت است

  • محدوده اندازه گیری: متان CH4  از 0 تا 10000  ppm
  • شرایط کاری دستگاه: رطوبت از 0 تا 95 %   ، دما از 4 تا 45 درجه سانتی گراد
  • منبع تغذیه: باتری 9 ولتی

 LED زرد زمانی روشن می شود که مقدار تشخیص داده شده بیشتر از 200 ppm متان است. و وقتی رنگ LED به رنگ قرمز تغییر می کند به این معناست که محدوده نشت یابی گاز متان بیشتر از 10000  ppm است. وجود حسگر انعطاف پذیر دستگاه، استفاده از آن را در مکان های غیر قابل دسترس بسیار آسان کرده است.