مشخصات کلی:

دستگاه نشت یاب گاز مدل testo 316-2 جهت اندازه گیری دقیق غلظت گازهای قابل انفجار در محیط مانند متان، پروپان و هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور این دستگاه به شکل زانویی انعطاف پذیر طراحی شده است تا اندازه گیری آسان تر و دقیق تر را برای کاربران فراهم آورد.

  • محدوده اندازه گیری: 10ppm  to 4.0% Vol
  • دمای عملیاتی: 50-تا 50 +C°