با استفاده از دستگاه نشت یاب گاز وینتکت تنها با یک دست، می توان نشتی انواع گاز را تشخیص داد . این دستگاه با استفاده از سنسور فلکسیبل 30 سانتیمتری، نشتی را تشخیص داده و در صورت بروز نشت گاز ،هشدار می دهد.

از این دستگاه به طور گسترده در زمینه نظارت بر محیط زیست ، صنعت پتروشیمی ، تصفیه فاضلاب ، تحقیقات کشاورزی ، پزشکی و سایر زمینه های تشخیص استفاده می شود.