قابلیت اندازه گیری ضخامت پوشش بر روی فلزات آهنی و غیر آهنی
قابل استفاده برای تست رنگ خودرو و صنایع رنگ
کالیبراسیون تک نقطه و دو نقطه برای تصحیح خطای پراب
پراب جدا
محدوده اندازه گیری ضخامت: 0-1250 μm
 دقت بالا : 0.1μm
 دارای 600 مکان حافظه
 محاسبه میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم، مینیمم
 امکان ایجاد حدود ماکزیمم/مینیمم توسط سیگنال صوتی
 امکان اندازه گیری تکی و مستمر
دارای دو حالت اندازه گیری: مستقیم و گروهی
 خاموش شدن به صورت دستی و اتوماتیک