مشخصات کلی:

دستگاه براقیت سنج HP-300  قابل حمل و سبک جهت کنترل کیفیت و سنجش براقیت رنگ در نمونه های چاپی و صنعت چاپ، پلاستیک، سرامیک، چرم مصنوعی، مواد ساختنی و براقیت خود رنگ کاربرد دارد.

تعیین درجه براقیت بالا تا مات

– دارای نرم افزار پیشرفته برای آنالیز داده ها

– کالیبراسیون  خودکار

– قابلیت محاسبه ماکزیمم،‌مینیمم، میانگین،‌انحراف معیار و ضریب متغیر

– ذخیره 1000 گروه داده