مشخصات کلی:

دستگاه تست چسبندگی رنگ و پوشش مدل AT-M20 با دقت و صحت بالا ساخت کمپانی دفلسکو آمریکا در مدل دستی تولید و عرضه شده است.

-رنج اندازه گیری:

0.7 – 20 MPa

100 – 3000 psi

-صحت: 0.01 MPa