مشخصات کلی:

دستگاه تشخیص عمق ترک بتن یک دستگاه بسیار هوشمند تست غیرمخرب است که به تشخیص خودکار، حافظه ذخیره داده و خروجی و نرم افزار تحلیل داده مجهز است. این دستگاه به جز اندازه گیری عمق ترک بتن 4 تا 500 میلیمتری می تواند سرعت انتشار امواج التراسونیک در بتن را نیز بسنجد.

اندازه گیری عمق ترک بتن با استفاده از روش انکسار صوتی
اندازه گیری سرعت انتشار امواج التراسونیک در بتن
راحتی کاربرد
صفحه نمایش بزرگ
اتصال به کامپیوتر با خروجی RS232