مشخصات کلی:

دستگاه آرماتور یاب بتن مدل TC110 دارای دو قابلیت بسیار کاربردی است. به این ترتیب که قابلیت تشخیص و مکان یابی مواد رسانا و آرماتورهای داخل بتن و سنگ را دارد و همچنین ضخامت پوشش رنگ و رزین و دیگر پوشش های غیر مغناطیسی را روی بتن و انواع سنگ اندازه گیری می کند.

این دستگاه نسبت به دستگاه TC100 دارای صفحه نمایش گرید یا ماتریسی می باشد که مزیت آن خوانش دقیق تر و بهتر داده های اندازه گیری شده برای اپراتور است.