مشخصات کلی:

دستگاه ضخامت سنج بتن مدل TC300 جهت ضخامت سنجی بتن، سنگ، شیشه و دیگر بلوک های غیر فلزی مناسب است. ضخامت سنج بتن TC200 مجهز به دو گوشی جهت ارتباط اپراتورها و دو پراب گیرنده و فرستند است . نحوه استفاده از ضخامت سنج بتن به این صورت است که این دو پراب باید در دو قسمت عقب و جلو بلوک بتنی قرار گیرد تا بتواند ضخامت بلوک بتن را اندازه گیری کند. بنابراین داشتن دسترسی دو طرفه به بلوک و قطعه مورد آزمایش از شروط اصلی استفاده از این دستگاه است.