دارای صفحه نمایش رنگی با دو مدل نور پس زمینه
دارای کنترل بازه به صورت دستی
مجهز به چراغ قوه
ولتاژ متناوب(AC) :  600mV~750V
ولتاژ مستقیم(DC) :  600mV~1000V
جریان مستقیم(DC Current) :  60uA~10A
جریان متناوب (AC Current): 60mA~10A
مقاومت : 600Ω~60MΩ
خازن: 10nF~100mF
فرکانس : 1Hz~10MHz
دیوتی سایکل: 1%~99%
صفحه نمایش LCD بزرگ 6000 شماره ای
قابلیت تست دیود
True RMS