مشخصات کلی:

بادسنج avm-301 مناسب برای اندازه گیری سرعت باد با شدت کم و حساسیت بالا می باشد. از این بادسنج برای کنترل تهویه ، اندازه گیری سرعت باد در ورزش های تفریحی ، سرعت باد مجاری و کانالها و … استفاده می گردد.

دارای پره به ابعاد 52mm و کابل به طول 1.8m

– بازه اندازه گیری سرعت باد : 0.3 الی 45 m/s

– با دقت نمایش: 0.01