قابلیت اندازه گیری رطوبت چوب، کاغذ و سایر مواد

بازه اندازه گیری انواع چوب: 0~41%

بازه اندازه گیری رطوبت سایر مواد: 0~12.2 %

دقت: 0.10% صفحه نمایش بزرگ امکان نمایش ماکزیمم و مینیمم داده