مشخصات کلی:

کیف تجهیزات بازرسی چشمی شامل:

گیج کمبریج استیل – گیج های لو استیل – گیج تیپر استیل – گبج فیلت استیل – کولیس 15 سانتی – چراغ قوه آنتنی LED – آهنربای آنتنی بلند – نیروسنج دیجیتال 50 – ترمومتر دیجیتال 520 – آچار 12 کاره همراه – برس مسواکی فلزی – متال مارکر سفید – آینه آنتنی چراغ دار و …