مشخصات کلی:

دیتالاگر فشار ، دما و رطوبت تس مدل TES-1161، یک دستگاه مولتی فانکشن جهت نمایش و ثبت دیتاهای اندازه گیری شده شامل فشار، دما و رطوبت نسبی است. ازپارامترهای دیگری که این فشارسنج محیطی اندازه می گیرد، نقطه شبنم و نقطه تر، ماکزیمم و مینیمم مقدار داده های اصلی به همراه زمان ثبت آنها می باشد.

قابلیت های مولتی فانکشن TES-1161 که سبب متمایز شدن آن از مدل TES-1160 می گردد، شامل کارت حافظه 4 گیگا بایتی و دیتالاگر بودن آن می باشد که کار ثبت داده ها و انتقال آن به رایانه جهت گزارش گیری را انجام می دهند.