مشخصات کلی:

صوت سنج دستگاهی است كه قابلیت اندازه گیری پارامتر صدا بر حسب دسی بل را دارد. برخی از کاربردهای دستگاه صداسنج عبارت است از: آنالیز و بررسی صدای فرودگاه، آنالیز و بررسی قدرت و توان شنوایی انسان، بهداشت حرفه ای  و بهداشت محیط، مطالعات فشرده محیطی و كتابخانه ها، عیب یابی وسایل آزمایشگاهی و دوار،آنالیزر و پایش صدای دستگاههای پرسكاری / تراشكاری و اثرات آن بر اپراتور

  • رنج های اندازه گیری: LXE ,LUPK ,LEeq , Lxy
  • رنج اندازه گیری دینامیکی: ۳۰ db الی ۱۳۷ db