• ابعاد دستگاه ویوور:  7 * 14 * 30  سانتی متر
  •  وزن دستگاه ویوور ، بدون وزن پدال : 1200 گرم
  •  ابعاد منطقه روشن صفحه : 10 سانتیمتر* 25 سانتیمتر
  •  قابلیت نمایش فیلم تا دانسیته 4 ( به طور کامل و دقیق تست شده است )