•  وزن دستگاه ویوور ، بدون وزن پدال : 3900 گرم
  •  ابعاد منطقه روشن صفحه : 10 سانتیمتر* 40 سانتیمتر
  •  قطر منطقه روشن دایره اسپـات لایـت دستگاه : 5 سانتی متر
  •  قابلیت نمایش فیلم تا دانسیته 5 !!! ( به طور کامل و دقیق تست شده است )
  •  دارای ولوم تنظیم شدت نور برای استفاده در منطقه روشن صفحه و اسپات لایت