فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

آمپرمتر دیجیتال کلمپی مدل TES-3014

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

کلمپ آمپر متر AC/DC مدل TES-3910

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

کلمپ آمپر متر دیتالاگر جریان مدل TES-3063

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر AC فلوک مدل FLUKE I200

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر فلوک FLUKE 376 Clamp Meter

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر فلوک مدلFLUKE 381

فروش آنلاین تجهیزات آزمایشگاه جوش

مولتی متر کلمپ دار HaboTest مدل HT206A

فروش آنلاین تجهیزات آزمایشگاه جوش

مولتی متر کلمپ دار HaboTest مدل HT208A

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

مولتی متر کلمپی فلوک با اتصال کابل فلِکسی FLUKE 376 FC

فروش آنلاین تجهیزات تست الکترونیکی الکتریکی و برق

مولتی متر و آمپر متر کلمپی مدل TES-3900