فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

آمپرمتر دیجیتال کلمپی مدل TES-3014

فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

کلمپ آمپر متر AC/DC مدل TES-3910

فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

کلمپ آمپر متر دیتالاگر جریان مدل TES-3063

فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر AC فلوک مدل FLUKE I200

فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر فلوک FLUKE 376 Clamp Meter

فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر فلوک مدلFLUKE 381

فروش آنلاین تجهیزات تست الکتریکی و برق

مولتی متر و آمپر متر کلمپی مدل TES-3900