تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

آمپرمتر دیجیتال کلمپی مدل TES-3014

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

کلمپ آمپر متر AC/DC مدل TES-3910

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

کلمپ آمپر متر دیتالاگر جریان مدل TES-3063

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر AC فلوک مدل FLUKE I200

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر فلوک FLUKE 376 Clamp Meter

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

کلمپ آمپرمتر فلوک مدلFLUKE 381

فروش آنلاین کلمپ آمپر متر (جریان)

مولتی متر کلمپ دار HaboTest مدل HT206A

فروش آنلاین کلمپ آمپر متر (جریان)

مولتی متر کلمپ دار HaboTest مدل HT208A

فروش آنلاین کلمپ آمپر متر (جریان)

مولتی متر کلمپی AC/DC دیجیتال HaboTest مدل HT206D

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

مولتی متر کلمپی فلوک با اتصال کابل فلِکسی FLUKE 376 FC

تجهیزات تست الکترونیکی و الکتریکی و برق

مولتی متر و آمپر متر کلمپی مدل TES-3900

آمپرمتر انبری (کلمپ متر) در مهندسی برق و الکترونیک که به عنوان پراب جریان نیز شناخته می شود، یک دستگاه الکتریکی با فکی است که برای احاطه کردن یک هادی الکتریکی باز می‌شود. این امر اجازه می‌دهد تا اندازه‌گیری جریان در یک هادی بدون نیاز به برقراری تماس فیزیکی با آن یا قطع نمودن با قرار دادن پراب بین آن ممکن شود.

معمولاً آمپرمتر انبری (کلمپ متر) برای خواندن میزان جریان متناوب (AC) استفاده می شود و با ابزار دیگری فاز و شکل موج را نیز می‌توان اندازه گرفت. برخی از آمپرمتر انبری (کلمپ متر) می توانند جریان های 1000 آمپر و بیشتر را اندازه گیری نمایند. آمپرمتر انبری (کلمپ متر) اثر هال و نوع بادزنی نیز می توانند جریان مستقیم (DC) را اندازه گیری نمایند .

انواع تکنولوژی آمپرمتر انبری (کلمپ متر)

ترانسفورماتور جریان (Current transformer)

یک شکل معمول آمپرمتر انبری (کلمپ متر) شامل یک حلقه شکاف‌دار ساخته شده از فریت یا آهن نرم است. سیم پیچ به دور یک یا هر دو نیمه ساختار پیچیده شده که یک سیم پیچ ترانسفورماتور جریان را تشکیل می دهد. رسانایی که در اطراف آن بسته می شود سیم پیچ دیگر را تشکیل می دهد. این نوع ترانسفورماتور فقط با شکل موج AC یا پالسی با نمونه‌هایی در محدوده مگا هرتز کار می کند،
هنگام اندازه گیری جریان ، هادیهای مربوطه سیم پیچ اولیه و ثانویه را تشکیل می دهد.

همچنین این نوع آمپرمتر انبری (کلمپ متر) می تواند به صورت معکوس برای تزریق جریان به هادی نیز مانند آزمایش حساسیت سازگاری الکترومغناطیسی برای القای جریان تداخل استفاده شود. معمولاً پراب تزریق به طور خاص برای این منظور طراحی شده است. در این حالت سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور و هادی مورد آزمایش ثانویه ترانسفورماتور را تشکیل خواهند داد.

بادبزن آهنی (Iron vane)

شار مغناطیسی موجود در هسته در نوع آمپرمتر با مکانیسم بادبزن آهنی مستقیماً روی بادبزن آهنی در حال حرکت تأثیر گذاشته و به تبع آن می‌توان جریان های AC و DC را اندازه گیری نمود. مقدار واقعی جذر متوسط مربع (RMS) برای شکل موج AC غیر سینوسی در نظر گرفته می شود. عموماً به دلیل اندازه فیزیکی آن به فرکانس های انتقال تا حدود 100 هرتز محدود می شود.

بادبزن معمولاً مستقیماً به مکانیسم نمایش آمپرمتر انبری (کلمپ متر) آنالوگ متصل می شود. کالیبراسیون دستگاه به وضوح غیر خطی است.

اثر هال (Hall effect)

آمپرمتر اثر هال نوع حساس تر آمپرمتر انبری (کلمپ متر) است که قادر به اندازه گیری هر دو جریان DC و AC در نمونه های محدوده به کیلوهرتز است ،. این نوع اغلب با اسیلوسکوپ ها و با مولتی مترهای دیجیتال رایانه ای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود آنها در حال تبدیل شدن به وسیله ای معمول در استفاده های عمومی تر هستند.

سیم پیچ روگوفسکی (Rogowski coil)

از نظر ظاهری و عملکرد شبیه به آمپرمتر انبری (کلمپ متر) بوده و سیم پیچ روگوفسکی به عنوان سنسور جریان است. از این ترانسفورماتور بی هسته در آمپرمتر و دستگاه های نظارت برقی استفاده می شود. این آمپرمتر علاوه بر مزیت خطی بودن، فاقد هسته برای اشباع و قابل انعطاف است و به هیچ تماس مغناطیسی یا الکتریکی در انتهای دهانه نیاز ندارد. سیم پیچ روگوفسکی ولتاژی متناسب با میزان تغییر جریان در کابل اصلی داده و بنابراین پردازش سیگنال بیشتری قبل از نمایش مقادیر سنجش شده لازم دارد.

دستگاه کلمپ متر

دستگاه سنجش پارامترهای برقی با آمپرمتر انبری (کلمپ متر) به عنوان سنجه کلمپی، تست کننده انبری یا به زبان محاوره ای به عنوان کلمپ آمپرمتر شناخته می شوند.
یک کلمپ مترمجموع بردار جریان های تمام هادی های عبوری از پراب را با توجه به وابستگی رابطه فاز جریان ها اندازه گیری می کند. فقط یک هادی به طور معمول عبور می نماید. بالاخص اگر انبر در اطراف یک کابل دو هادی که جریان را به تجهیزات منتقل می کند بسته شده باشد ، جریان یکسان از یک هادی پایین و از دیگری دیگری بالا می رود و به تبع آن کلمپ متربه درستی جریان خالص صفر را نشان می دهد. از آن جایی که کابل های الکتریکی تجهیزات دارای هر دو رسانای عایق بندی شده (و احتمالاً یک سیم خاکی) به هم چسبیده هستند، کلمپ متراغلب با سیم کشی کوتاه با دو هادی جدا شده استفاده می شود. بنابراین انبر می تواند فقط در اطراف یک هادی قرار گیرد.

کلمپ متردر پیشرفت های اخیر به صورت چند هادی با چندین سیم پیچ سنسوری در اطراف فک های انبره می باشد. این می تواند در اطراف کابل های استاندارد دو یا سه هادی تک فاز بسته شده تا قرائت جریان از طریق بار را بدون نیاز به جدا کردن کابل ها فراهم نماید.

قرائت انجام شده توسط یک هادی که جریان بسیار کمی دارد ، می تواند با چندین بار پیچاندن هادی در اطراف انبر افزایش یابد. قرائت با کاهش دقت به دلیل اثرات استقرایی تقسیم بر تعداد چرخش ها جریان است. سنجه های انبری توسط برق کاران استفاده و گاهی اوقات انبر با آن در یک مولتی متر عمومی تعبیه می شود .

اندازه گیری جریان های بسیار زیاد با ترانسفورماتور مناسب آسان است. اندازه گیری دقیق جریان های کم (چند میلی آمپر) با ترانس جریان انبری دشوارتر است. محدوده هر سنجه مشخص را می توان با عبور چندین بار هادی از فک افزایش داد. به عنوان مثال یک سجه 0 تا 200 آمپر را می توان با 10 بار پیچاندن هادی در اطراف هسته به 0-20 آمپر تبدیل کرد.

سنجه های انبری ارزان قیمت از یک مدار یکسو کننده استفاده می کنند که در واقع جریان متوسط را می خواند. در جریان سینوسی، برای نمایش صحیح جریان RMS می بایست متناظر با میانگین اندازه گیری شده کالیبره شود. برای سایر شکل موج ها، قرائت نادرست خواهد بود. هنگامی که این سنجه های ساده با بارهای غیر سینوسی مانند چک های الکتریکی مورد استفاده در لامپ های فلورسنت یا تخلیه با شدت زیاد یا تجهیزات مدرن رایانه ای و الکترونیکی استفاده می شوند، قرائت می تواند کاملاً نادرست باشد. سنجه هایی که بیش از میانگین جریان به RMS واقعی پاسخ می دهند به عنوان RMS واقعی (TRUE RMS) نامیده می شوند.

سنجه های معمولی اثر هال دستی می توانند جریان های کمتر از 200 میلی آمپر را بخوانند و سنجه هایی که می توانند تا 1 میلی آمپر را کاهش دهند نیز در دسترس هستند.

آمپرمتر کلمپی هابوتست نمونه ای از نوع بادبزن آهنی است که برای اندازه گیری جریان های بزرگ AC تا 1000 آمپر استفاده می شود. فک های آهنی سنجه میدان مغناطیسی اطراف رسانا را به سمت یک بادبزن آهنی هدایت کرده که به عقربه سنجه متصل است. بادبزن آهنی متناسب با قدرت میدان مغناطیسی حرکت کرده و به تبع آن یک سنجه متناسب با جریان تولید می شود. این نوع آمپرمتر می تواند هر دو جریان AC و DC را اندازه گیری کند. در ضمن اندازه گیری جریان RMS واقعی از شکل موج AC غیر سینوسی یا تحریف شده را نیز فراهم نماید. جابجایی های سنجه قابل تعویض را می توان در مجموعه انبر نصب کرد تا مقادیر مختلف جریان در مقیاس کامل تا 1000 آمپر را فراهم نماید. بادبزن آهنی در یک استوانه کوچک قرار دارد که در فضایی در انتهای لولای آرواره های انبر قرار می گیرد. چندین اندازه فک برای بستن اطراف هادی های بزرگ تا رنج 5/4 اینچ (110 میلی متر) در دسترس است .

مولتی کلمپ متر جریان

از پراب های کلمپی برای اندازه گیری توان و انرژی استفاده می شود. انبر جریان، ولتاژ و توان واقعی که انتگرال ضرب جریان در ولتاژ روی یک دوره است را اندازه گیری می‌نماید. سنجه‌های جامع طراحی شده برای اندازه گیری بسیاری از پارامترهای انرژی الکتریکی ( ضریب توان ، اعوجاج ، توان آنی به عنوان تابعی از زمان ، روابط فاز و غیره) ، از این اصل استفاده می نمایند. برای اندازه گیری تک فاز از یک انبر استفاده می شود. اندازه گیری ها ممکن است بر روی سیستم های قدرت سه فاز با استفاده از یک ابزار مناسب با سه انبر انجام شود.