حراج
2,500,000 2,390,000

فروش آنلاین ابزار و تجهيزات بازرسی چشمی VT

عیب یاب آلتراسونیک تایم مدل TIME TUD310

فروش آنلاین تجهیزات آزمایشگاه جوش

عیب یاب التراسونیک Sonatest مدل SiteScan D50

فروش آنلاین تجهیزات آزمایشگاه جوش

عیب یاب التراسونیک مدل +Sonatest SiteScan D10