تجهیزات بازرسی ذرات مغناطیسی MT

گوس متر لوترون مدل Lutron EMF-827