مشخصات کلی:

دستگاه دتکتور نشت گاز پرتابل مدل TESTO 316-EX بک دستگاه با کیفیت و کاربردی جهت آشکارسازی نشت گاز با قابلیت سیستم ضد انفجار است قدرت این دستگاه در تشخیص گازهای متان، پروپان و هیدروژن بسیار شناخته شده می باشد. نشت یاب گاز مدل TESTO 316-EX هم برای مصارف خانگی و هم مراکز صنعتی قابل استفاده است.

  • محدوده رنج گاز متان: ۰ppm to 2 Vol.% CH₄
  • رزولیشن: %۱ppm / 0.1 Vol
  • محدوده رنج پروپان: ۰to 1.0 Vol.% C₃H₈