مشخصات کلی:

آنالیزر رنگ RGB متر مدل TES-135A ساخت کمپانی TES تایوان دستگاهی الکتریکی برای اندازه‌گیری ترکیبات مختلف رنگی، تفاوت‌ و مختصات طیف‌های رنگی جهت استفاده درفضای رنگی .

درواقع دستگاهی جهت تعیین مختصات رنگ درفضاهای رنگی xyz , l*a*b*, RGB , SRGB و اختلاف میان دو رنگ و موقعیت های آنها می باشد.