دستگاه تست چسبندگی رنگ Pull off مدل ATA-20 کمپانی Defelsko آمریکا
این دستگاه به صورت اتوماتیک و پیشرفته و بدون نیاز به فرآیند دستی چسبندگی رنگ را اندازه گیری می کند.

-رنج اندازه گیری:

0.7 – 24 MPa
100 – 3500 psi
100 – 7550 N

-صحت: 0.01 MPa

-دقت: ±1% Full Scale