دارای نمایشگر بارگراف با 9999 شمارنده
آیتم های اندازه گیری: سرعت باد ، فلوی هوا، دما و رطوبت هوا، نقطه شبنم، حباب تر
رنج اندازه گیری سرعت باد:
0.4 تا 30 متر بر ثانیه / 1.4 تا 108 کیلومتر بر ساعت / 1.3 تا 98.5 فوت بر ثانیه

0.8 تا 58.3 گره / 0.9 تا 67.1 مایل بر ساعت/ 78 تا 5900 فوت بر متر با دقت %2±
رنج اندازه گیری فلوی باد: 0~9999CFM(CMM,CMS)
رنج اندازه گیری دمای هوا: -20~60℃(-14~140℉) با دقت ±1.5℃
نقطه شبنم: -20~60℃(-4~140℉) با دقت ±1.5℃
حباب تر: -50~60℃(-58~140℉) با دقت ±1.5℃
رطوبت: 0~99% با دقت ±4.0℃
قابلیت ثبت و اندازه گیری میانگین، ماکزیمم و مینیمم
قابلیت خاموش شدن خودکار