مشخصات کلی:

سرعت سنج باد LM-81AM به علت دارا بودن پراب پروانه ای سرخود  و سایز کوچک کاربری بسیار راحتی نسبت به سایر بادسنج ها دارد. بادسنج ها کاربردهای فراوانی دارند که از جمله آن می توان به اندازه گیری هوای مجرا ها و کانال ها ، تست فشار هوا در مراکز حساس مانند آزمایشگاه های کالیبراسیون، تست عملکرد مکنده ها نظیر هود و باز بینی آن و آنالیز شرایط کاری آن، تجزیه و تحلیل عملکرد موتور های خودرو، نظارت بر خروجی جریان یونیزه ، بازرسی سیستم تهویه و … اشاره کرد.