مشخصات کلی:

دستگاه بادسنج یا سرعت سنج هوا مدل testo 416 جهت اندازه گیری سرعت هوا و جریان و حجم (CFM) با دقت بالا در مجرای لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد. این بادسنج با طول میله بالا و قطر کم برای اندازه گیری در داخل کانال هوا و یا نقاط غیر دسترس بسیار مناسب می باشد.

قابلیت اندازه گیری سرعت جریان هوا و محاسبه دبی

-بازه اندازه گیری سرعت جریان هوا : 0.6 الی 40  m/s

-قطر پراب : 16mm