مشخصات کلی:

اگر اتصالی ، ضعیف باشد، طبق قانون اهم ، مقاومت در آن نقطه زیاد شده و ایجاد حرارت و گرما می کند که در نهایت موجب ذوب شدگی و باز شدن اتصال می شود . با توجه به اینکه بسیاری از قطعی های ناخواسته مربوط به اتصالات ، کابل ها و کلمپ های متصل به تجهیزات است، لذا می بایست علاوه بر بررسی چشمی و سرویس و آچار کشی این نوع اتصالات از دستگاه ترموویژن جهت بررسی مقدار دمای آن تجهیز  نیز استفاده کرد .جهت دسترسی به مطالب علمی بیشتر به مقاله کاربرد ترموویژن در صنایع و  کاربردهای دوربین حرارتی در صنعت برق مراجعه کنید.

دوربین حرارتی ترموویژن فلر مدل FLIR E60 یک دوربین حرارتی مادون قرمز است که جهت استفاده در مصارف صنعتی و تاسیساتی و پزشکی در مواجهه با نقاطی با درجه حرارت بالا کاربرد دارد.