مشخصات دستگاه یوک مغناطیسی مدل y6

دستگاه یوک مغناطیسی مدل Magnaflux Y6 جهت مغناطیسه کردن قطعات پیش از انجام تست MT کاربرد دارد.

نوع AC

– دارای پایه های دو مفصله

– فاصله پایه ها: 30 cm

– وزن یوک:  3.1 kg

– طول کابل:  365.8 cm