مشخصات کلی:

اسپری مایعات نافذ مگنوفلاکس مدل PT ،فروش انواع اسپری های تست غیر مخرب به روش مایعات نافذ ساخت کمپانی magnaflux انگلیس

شامل اسپری های:

remover/cleaner

penetrant

developer

ساخت کمپانی magnaflux انگلیس