ست اسپری مایعات نافذ PFINDER PT آلمان
دارای قدرت پاک کنندگی، نفوذ و آشکارسازی بسیار بالا
حجم هر قوطی: Ml 500
– اسپری مایعات نافذ:
اسپری نفوذ کننده پنترنت : PFINDER 860 PENETRANT
اسپری ظاهر کننده دولوپر : PFINDER 871 DEVELOPER
اسپری تمیز کننده ریموور : PFINDER 890 REMOVER