•  ابعاد دستگاه ویوور:  10 * 15 * 45  سانتی متر
  •  وزن دستگاه ویوور ، بدون وزن پدال : 3100 گرم
  •  ابعاد منطقه روشن صفحه : 10 سانتیمتر* 25 سانتیمتر
  •  قطر منطقه روشن دایره اسپـات لایـت دستگاه : 5 سانتی متر